Enviar Currículum

* Si fa clic a enviar ens està autoritzant de manera tàcita a tractar les seves dades personals en les nostres relacions comercials, tal i com indica la Llei 15/1999 de Tractament  de Dades Personals. Li informem que la nostra empresa és titular d’un fitxer de dades per les relacions comercials, i si vol exercicir els seus drets d’accès, oposició, rectificació o cancelació ens ha d’enviar un email a info@mantenimientoindustrialferrox.com per a demanar-ho.

Comments are closed