Averies

En qualsevol moment 24 hores al dia els 365 dies de l’any:

 • Agitadors, ferro, inox i vitrificats, canvi de coixinets, corones, reductors, etc.Ferrox - Averías
 • Acumuladors, proves d’estanqueïtat, vàlvules de seguretat, etc.
 • Bombes de buit amb tancament mecànic o amb estopada
 • Bombes centrífugues amb tancament mecànic o amb estopada
 • Bombes hidràuliques
 • Bombes submergibles amb tancament mecànic
 • Bombes de pressió amb tancament mecànic “previstàltica d’aigua”
 • Bombes de peu àcid
 • Canvi de tanques mecàniques, empaquetadores, juntes, coixinets, etc …
 • Canvi de coixinets de motors elèctrics.
 • Calibracions de cabalímetres, vàlvules, bàscules de tot tipus
 • Preparació de bancades, peus de motor i bombes
 • Proves d’estanquitat, amb aigua, nitrogen o buit en reactors, calderins, agitadors, serpentins, etc …
 • Tot tipus d’avaries que puguin sorgir en:
  • Marmites
  • Dipòsits
  • Columnes de destil
  • Vàlvules de seguretat
  • Bombes
  • Actuadors
  • Intercanviadors
  • Agitadors
  • Centrals hidràuliques
  • Reactors
  • Etc…
 • Tot tipus de reparacions en cintes transportadores, tant de banda, com de catúfols, ja sigui substitució de coixinets, rodets, cadenes, etc …
  Ferrox - Averías
 • Tot tipus d’assecadors, ja siguin amb serpentí de vapor o combustió:
  • Cremadors
  • Guillotines
  • Viseu fins
  • Etc…
Bookmark the permalink.

Comments are closed